Past Recipients by Academic Year

 • 2016-2017: Kevin Ganley
 • 2015-2016: Xuan Peng
 • 2014-2015: Han Yu
 • 2013-2014: Qianya Qi
 • 2012-2013: Xiaobin Liu
 • 2011-2012: Mojgan Golzy
 • 2011-2012: Mojgan Golzy
 • 2010-2011: Tuochuan Dong
 • 2009-2010: Tinting Zhuang
 • 2008-2009: Shuling Liu
 • 2007-2008: Qianqian Zhu
 • 2006-2007: Wei Deng